Głowny meni wócyniś

Ilyry su byli indogermaniski lud, kotaryž jo w starowěku w pódwjacornym źělu Balkańskeje połkupy žywy był.

Wopśimjeśe

NastaśeWobdźěłać

 
Etnogenezija Ilyrow.

Historiski zachopjeńk luda,kótaryž my pozdźej znajomy ako Ilyrow jo něźi 1000 pśed Kristom. Nastaśe Ilyrow wóstawa problem za modernych prehistorikarjow. Ga Proto-Ilyry su pśišli w wšakorakich kupkach wóstawa njejasne.

Wuzemrěśe etnikuma a rěcWobdźěłać

Ilyriska rěc jo jadna z wumarłych indoeuropskich rěcow.Wóna jo se źěliła w narěcy.Wše te rěcy su byli wěrjepodobnje wumarłe w 5. stolěśu po Kristu. Teke Albańska rěc jo tradicionelnje wiźona ako naslědnik illyriskich narěcow, kótaraž jo pśežywila w dalokem teritoriumje Balkana wob cas srjejźowěka. Pódpołdnjowoserbiscy historikarjo su měnjenja, až jo albańska rěc naslědnik thrakiskich rěcow.

LiteraturaWobdźěłać

  • John Wilkes: The Illyrians. Oxford [u.a.] 1995. ISBN 0-631-19807-5
  • Hans Krahe: Die Sprache der Illyrier. Wiesbaden 1955.
  • Anton Mayer: Die Sprache der alten Illyrier. In: Schriften der Balkankommission (Linguistische Abteilung). Wien 1957

WeblinksWobdźěłać