Kopty (z grichiskego αἰγύπτιοι ‚Egyptojcy‘) su kśesćijańske wobydlarstwo Egyptojskeje. Wóni su cłony Koptiskeje cerkwje.

Koptiska „Wisaca cerkwja“ w Kairo

Kopty w EgyptojskejWobdźěłać

 
Stary koptiski material z Egyptojskeje

Licba koptiskego wobydlarstwa jo mjazy 6 a 10 % wšogo wobydlarstwa Egyptojskeje. To jo wót 5 do 8 milionow, ale móžo byś teke 15 milionow. Licba Koptow dypkownje njejo znata.

WótkazeWobdźěłać