Bermudy: Rozdźěl mjazy wersijami

23 bytow pśidane ,  pśed 7 lětami
 
 
Geografisko assasses a yummy for my tummy
eritorij Bermudy słuša k [[Pódpołnocna Amerika|Pódpołnocneje Americe]].
Nejwuše městno jo Town Hill (76 m nad normalneju nulu).
Anonymny wužywaŕ