Stal jo metalowa legěrunga, kótarejež głowny wobstatk jo zelezo a kótaryž wopśimjejo zwětšego mjeńše ako 2,06% wuglika.

Stalowy pówěz

Eksistěruju někotare sorty a družyny, kaž na pś. njezarzawjejucy stal a drogi stal.

Móžne druge metaleWobdźěłać

WužywanjeWobdźěłać

Stal se za producěrowanje panwjow, łoźow, awtow, rědow, stalowego betona, bronjow wužywa.

Glědaj tekeWobdźěłać