Stare Sedło (pólski Starosiedle, nimski Starzeddel) jo wjas w gmejnje Gubin (Gmina Gubin) we lubuskem wójewódstwje w Pólskej.