Ćisow

wjas w Budyšyńskem wokrejsu, źěl Njedźichowa

Ćisow (nim. Zeißholz) jo něgajšna wjas a wót 1994 měsćański źěl Njeźichowa (wokrejs Budyšyn). W lěśe 2011 jo how bydliło 199 wobydlarjow.

Wópon
Něgajšny młyn w Ćisowje (1988)

Wejsne źěle Wobdźěłać

  • Ćisow Saksonija (Zeißholz Saxonia)
  • Ćisow sydlišćo (Zeißholz Siedlung)
  • Ćisow wjas (Zeißholz Dorf)
  • Ćisow kolonija (Zeißholz Kolonie)