Artikel mjaseca

Jasne piwo w kružku

Piwo jo alkoholiski napoj, kenž nastawa wót fermentacije pśetwórjonych zernkow (zwětšego w formje jacmjenjowego słoda). Něnto ako dodaśe do piwa wužywa se chmjel, kenž dajo górkosć, móžne su teke druge wobstatki ako na pśikład wěrce, płody, mjod. Fermentacija źo typiski wót piwowarskich droždźejow.

W Nimskej wětšyna sortow piwa ma mjazy 4,5% a 6% alkohola.

Słowo "piwo" jo wuznamjeniło w prasłowjańskej rěcy jadnorje "piśe", pótom jo se pśemjeniło na zapśimjeśe alkoholiskego napoja.


Wobraz tyźenja

Roasted coffee beans.jpg

Palone kafejowe zernka


Zajmnostki

Wjelikoraz

Sćo wěźeli, až…


W drugej rěcy cytaś