Artikel mjaseca

Serby źinsa

Stawizny Serbow. Prědne znate wobydlarje źinsajšneje Łužyce su byli keltiske ludy. Pón, wokoło lěta 100. pśed Kristusom, toś ta zemja jo była wobsedlona pśez germaniski lud Semnonow. Jich městno w běgu śěganja ludow su wobsajźili słowjańske ludy. Jich pótomniki su źinsajšne Serby.

W lětach 623-658 Łužyca jo słušała do wjerchojstwa Sama, prědnego znatego kraja pódwjacornych Słowjanow. Wót 7. do 8. stolěśa su w Łužycy byli rodowe wjerchojstwa wjeźone pśez serbskich wjerchow. Jaden z nich - Miliduch, "kral" serbskich rodow - jo se bił w lěśe 806 z Frankami. W 9. stolěśu Serby su słušali do Wjelikeje Morawskeje. Tak jo było do lěta 907. W lěśe 963 su se dobyli pśez Gera, markgrobu sakskeje Pódzajtšneje marki. W lěśe 1002 Bolesław Chrobry jo pśirědował Łužycu k Pólskej, což jo se pśipóznało w Budyšyńskim měru (1018). Pózdźej zasej w nimskich nabrankach (1031) ako marki Mišnja, českich Luksemburgow pód nimskim kejžorom Karlom IV.


Wobraz tyźenja

Mt Uluguru and Sisal plantations.jpg

Plantaža blisko górinow Uluguru w Tansaniji


Zajmnostki

Serbske muskece mustwo Europeada 2016

Sćo wěźeli, až…


W drugej rěcy cytaś