RUNJEWONLINE.info jo njewótwisny online-magacin a stoj pó wugranjanjach iniciatorow seśowego mediuma za zjawnu diskusiju bźez taktiskich rozwažowanjow. Co spěchowaś lichotnu towarišnostnu wuměnu a twórjenje zjawnego měnjenja. W toś tom zmysle statkujo nowy medium wót 1. měrca 2005. Magacin póskiśujo redakciske pśinoski wó wšakich tematiskich wobłukach. Eksterne nastawki su wuraznje witane. Pśez móžnosć zapódaśa měnjenjow k jadnotliwem pśinoskam jo RUNJEWONLINE.info rownocasnje podium za diskusiju.

Eksterny linkWobdźěłać