Europska unija jo góspodaŕski a politiski zwězk sedymadwaźasća europskich krajow.

Kórta Europskeje unije (wót 2020)
Chórgoj Europskeje unije
European Commission

Cłonkojske staty Wobdźěłać

Něnto su 27 statow w Europskej uniji. Cłonkojske staty su:

Galerija Wobdźěłać

Eksterne wótkaze Wobdźěłać