Pódobny lema Toś ten nastawk Łužyca z temu historiski kraj jo pó lema na drugi nastawk pódobny. Drugi lema Łužyca (wusćełanje) ma temu telewizne wusćełanje.

Łužyca (górnoserbski Łužica, nimski Lausitz, pólski Łużyce, česki Lužice a górnošlazyński Uůžyce) jo historiski kraj w srjejźnej Europje. Nejwětšy źěl Łužyce lažy w Nimskej, mjeńšy w Pólskej a Českej.

Łužyca w Europje

Geografija wobźěłaś

Stawizny wobźěłaś

Prědne znate wobydlarje źinsajšneje Łužyce su byli keltiske ludy. Pón wokoło lěta 100. pśed Kristusom jo było wobsedlenje pśez germański lud Semnonow. Wokoło lěta 600. su słowjańske Milcany wobsydliły Łužycu. Tśiźasća lět pózdźej germańske Franki su kśěli Łužycu do swójogo mócnaŕstwa pśisłušaś ale jo słowjański wjerch Derwan Frankow dobył. Derwan jo teke Łužycu z prědnym słowjańskim statom zjadnośił. Do lěta 658 jo Łužyca była w Wjerchojstwje Sama.