Rada za nastupnosći Serbow

Rada za nastupnosći Serbow, teke: Serbska Rada, nim. Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden (RASW), jo kupka, kótaraž źěła pśi parlamenśe kraja Bramborska. Jeje nadawk jo póraźowanje krajnego sejma, spěchowanje a skšuśenje serbskeje identity na wšyknych pólach serbskego žywjenja w Bramborskej.

Dnja 7. julija 1994 jo bramborski parlament wobzamknuł Kazń k rědowanju pšawow Serbow w kraju Bramborska (nim. Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg). Wóna zarucyjo mj. dr., až Serby maju pšawo, swóju etnisku, kulturnu a rěcnu identitu lichotnje zwuraznjaś, zachowaś a dalej wuwijaś. Rada za nastupnosći Serbow wobstoj z pěśoch cłonkow, kótarež se wuzwóliju za jadnu legislaturnu periodu krajnego sejma.

15. decembra 1994 parlament kraja Bramborska jo wubrał prědnych cłonkow Rady, to su byli Harald Kóńcak, Juro Hanška, Marja Elikowska-Winklerowa, Juro Frano a Bjarnat Rjentš[1].

Cłonki Rady za nastupnosći Serbow wobźěłaś

Literatura wobźěłaś

Nožki wobźěłaś

  1. Harald Kóńcak, 26 lět jo Serbska rada w Bramborskem parlamenśe, Nowy Casnik, 17.12.2020.
  2. Rada za nastupnosći Serbow, b. 2
  3. Cłonki Rady za nastupnosći Serbow