Marja Elikowska-Winklerowa

serbska ceptaŕka a casnikaŕka

Marja Elikowska-Winklerowa, teke: Marija Elikowska-Winklerowa[1], Maria Elikowska-Winklerowa[2], Maria Elikowski-Winklerowa[3] (roź. 12. maja 1951 w Poznanju[4]) jo wucabnica, kulturna procowaŕka, dłujkolětna wjednica w lěśe 1992 załožoneje Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu a cłonk Dolnoserbskeje rěcneje komisije. W lětach 1994-2009 jo wóna była cłonk Rady za nastupnosći Serbow[5]. Wóna jo roźona Pólka.

Wót februara 2017 jo wóna na wuměńku. W 2019 wóna jo dostała myto Ćišinskego za jeje dłujkolětne a njewomucne statkowanje za zdźaržanje a dalejdawanje dolnoserbskeje rěcy we wšyknych generacijach a za jeje wobstawne pódpěrowanje serbskich kulturnych a trajnych projektow w Dolnej Łužycy[6]. W 2021 jo wóna teke dostała myto Domowiny za cesnoamtske statkowanje ze wšoserbskim wuznamom[7]

  1. *Pśedsedarstwo a cłonki Dolnoserbskeje rěcneje komisije
  2. Gregor Wieczorek, „Luźe pśiwześ, ako wóni su“, Nowy Casnik, 22.03.2017
  3. Terminy (02.05.18), Nowy Casnik, 02.05.2018
  4. Žywjenjoběg knjeni Elikowskeje-Winkleroweje
  5. Harald Kóńcak, 26 lět jo Serbska rada w Bramborskem parlamenśe, Nowy Casnik, 17.12.2020.
  6. Myto Ćišinskego 2019 źo do Dolneje Łužyce
  7. Maks Bagańc, Marija Elikowska-Winklerowa jo dostała Myto Domowiny za swójo serbske statkowanje, Nowy Casnik, 14.10.2021