Fryco Wojto, nim. Fritz Woitow (roź. 18. julija 1940[1]) jo dolnoserbski towarišnostny a kulturny procowaŕ, w lětach 1993-2019 šołta w Hochozy. W lětach 2004-2009 jo wón był cłonk Rady za nastupnosći Serbow.

W lěśe 1995 wón jo dostał cesne znamuško Domowiny[2], a w 2015 - myto Domowiny[3].

Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu jo 2017 wudała cejdejku Ze žywjenja serbskich muskich, źož mjazy drugimi Fryco Wojto wulicujo wót swójogo žywjenja [4].

Publikacije wobźěłaś

  • 2017 - Ze žywjenja serbskich muskich , redakcija: Marja Elikowska-Winklerowa (knigły k słuchanju; F. Kšamaŕ gromaźe z 9 drugimi maminorěcnymi Serbami)[5]

Nožki wobźěłaś

  1. Maria Elikowska-Winklerowa, Fryco Wojto – cas žywjenja za to serbske, Nowy Casnik, 23.07.2020
  2. Lisćina wuznamjenjonych cesnym znamuškom Domowiny
  3. (gsb) Přehlad spožčenja Myta Domowiny 1991 do 2012, domowina.de
  4. Gregor Wieczorek, Wulicowanja serbskich muskich na CDeji, Nowy Casnik, 20. septembra 2017
  5. Wopśimjeśe toś tych knigłow

Wótkaze wobźěłaś