Bjarnat Rjentš

serbski wucabnik, muzikaŕ a kulturny procowaŕ

Bjarnat Rjentš, nim. Bernhard Rentsch (gsb. Bjarnat Rjenč, roź. 3. julija 1937 w Miłoćicach, wum. 14. nowembra 2018[1][2]) jo był serbski wucabnik, muzikaŕ a kulturny procowaŕ, Maśicar.

Bjarnat Rjentš jo se naroźił w górnoserbskich Miłoćicach ako syn skałarja. W 1955 jo pśišeł do Dołgow w Błotach, źož jo zachopił źěłaś ako ceptaŕ. Pón wót 1964 jo źěłał ako wucabnik w Serbskej rěcnej šuli w Dešanku. Tam jo wucył serbsku rěc, historiju a kulturu. Ku góźbje kongresa Domowiny w 1982 wón jo natwarił Dolnoserbski źiśecy chor[3], pózdźejšy Dolnoserbski źiśecy ansambel.

W 2018 wón jo dostał myto Domowiny.[3]

PublikacijeWobdźěłać

  • 1989: Co ga mogu naše źĕśi pla takego młodego kjarlika nawuknuś? [w:] Ako smy chopili ceptariś. Dopomnjeńki wucabnikow prědnych lět, wud. Christa Brandtowa, Budyšyn[4]

NožkiWobdźěłać

  1. Ines Neumannojc, Wjelgin tužna powěsć, Nowy Casnik, 21.11.2018
  2. Horst Adam, Su se rozžognowali z Bjarnatom Rjentšom, Nowy Casnik, 12.12.2018
  3. 3,0 3,1 Myto Domowiny za Bjarnata Rjentša z Chóśebuza , Nowy Casnik, 17.10.2018
  4. Wopśimjeśe toś tych knigłow