Domowina (amtski Zwězk Łužyskich Serbow z.t. / Zwjazk Łužiskich Serbow z.t., nim. Bund Lausitzer Sorben e.V.) jo kšywowy zwězk serbskich towaristwow a ma swójo sedło w Budyšynje. Domowina jo se załožyła 13. oktobra 1912 we Wórjejcach. W casu nacionalsocializma jo była 1937 wuswójona a zakazana. Južo 10. maja 1945 bu w Chrósćicach wótnowotki załožona.

Zaměr Domowiny jo, politiske a kulturne zajmy Serbow na regionalnej, krajnej a zwězkowej rowninje zastupowaś. Dokulaž pódlažyjo pšawidłam towaristwow a njejo politiska strona, su móžnosći k sobustatkowanju na pśikład pśi kazniskich iniciatiwach wobgranicowane.

Domowina pśisłuša Towaristwoju za wobgrozone ludy, Europskemu běrowej za mało rozšyrjone rěcy (EBLUL), a Federalistiskej uniji europskich narodnych kupkow (FEUV).

Emblem Domowiny jo serbska lipa, běły bom z tśimi łopjenami na cerwjenej slězynje, co jo wuźěłała Hanka Krawcec.

Cłonkojstwo

wobźěłaś

Domowinje pśisłušaju slědujuce towaristwa:

Eksterne wótkaze

wobźěłaś