Rozhlad

serbski kulturny casopis

Rozhlad jo serbski kulturny casopis. Wón nawězujo na tradiciju literarneju casopisowu Łužičan (1860–1881) a Łužica (1882–1937); wót lěta 1950 wuchada ako samostatny mjasecnik w górno- a dolnoserbšćinje. Rozhlad słužy kulturnym, wuměłskim ako teke narodnopolitiskim zajmam a wótbłyšćujo duchnokulturne žywjenje w Górnej a Dolnej Łužycy něga a źinsa.

Někotare wudaśa Rozhlada z lěta 2019

Rozhlad nakładuje Ludowe nakładnistwo Domowina.

Głowne redaktory Wobdźěłać

Wótkaze Wobdźěłać