Serbske Nowiny jo casnik w górnoserbskej rěcy. Serbske Nowiny nakładujo Ludowe nakładnistwo Domowina. Wóne wuchadaju wót lěta 1921. Tuchylny šefredaktor jo Marcel Brauman.

Eksterne wótkaze wobźěłaś