Serbin jo wjas w krotkowjacornem Lee County, Texas něźi 80 km pódzajtša wót Austina. Jo był załožony wót Serbow w lěśe 1855. Něźi 550 serbskich lutheranarjow ze Sakskeje a Bramborskeje jo se how w 19. stolěśu zasedliło. Wóni su byli prědne cłonki ewangelisko-lutherskeje cerkwje w Texasu.

Serbin
Serbin (Zjadnośone staty Ameriki)
Serbin (Zjadnośone staty Ameriki)
DMS
Zakładne daty
stat USA USA
źělowy stat Texas
sedlišćo jo Wjas
koordinaty  Wartość sekund jest nieprawidłowa (96°59'16.8″): {30 06 54 N 96 59 16.8 W|type:city}
Kórta za Texas
Serbin (Texas)
Serbin (Texas)
DMS
Wobźěłaś
p  d  w
Chyža něgajšnych serbskich sedlarjow
Muzej
Interier Cerkwje swětego Pawoła

Lěcrownož se w Serbinje serbšćina wěcej njepowěda, źarže wobydlarje dopomnjeśe na jich prědownikow wócuśone a woplěwaju kontakty do stareje domownje. W něgajšnem šulskim twarjenju Serbina jo Texas Wendish Heritage Museum zaměstnjony.

Literatura wobźěłaś

  • Anne Blasig: The Wends of Texas. San Antonio 1954.

Eksterne wótkaze wobźěłaś