skrotconki:
WP:IK
WP:IB
Pomoc

Infokašćiki maju w tabelariskej pśeglěźe nejwažnješe informacije wó wótpowědnym wěcu zjimaś.

Jolic coš naraźiś nowu pśedłogu, wužywaj pšosym diskusijny bok.

Eksistěruju někótare pśedłogi. Detaile wó wužywanju su dokumentaciji wótpowědneje pśedłogi. Slědujuce pśedłogi maju wótkaze.

Z mjenjowym źělom "Infokašćik" wobźěłaś

Bźez zgromadnego mjenjowego źěla wobźěłaś

CSS-formaty wobźěłaś

 
Pśikład za pśedłogu {{Infokašćik muzikaŕ}}

Wjele infokašćikow ako css-klasu infobox wužywa. Wóna bu w boku MediaWiki:Common.css definěrowana.

/* za infokašćiki pó rusojskej a esperantorěcnej wikipediji */

.infobox {
border: 1px solid #aaaaaa;
background-color: #f9f9f9;
margin-bottom: 0.5em;
margin-left: 1em;
padding: .4em;
float: right;
clear: right;
font-size: 90%; 
width: 18em;
vertical-align:middle;
border-collapse:collapse;
}
 
.infobox td,
.infobox th {
vertical-align: top;
border:1px solid #AAA;
padding:.2em .2em .2em .5em;
}
 
.infobox td {
background:#f9f9f9;
}
 
.infobox caption {
font-size: larger;
/*margin-left: inherit;*/
}
 
.infobox .infoboximage { /* formaty za fota a jich wopis */
background:#FFF;
padding:0;
margin-top:0;
color:#000;
text-align:center;
}
 
.infobox.bordered {
border-collapse: collapse;
}
.infobox.bordered td,
.infobox.bordered th {
border: 1px solid #aaaaaa;
}
.infobox.bordered .borderless td,
.infobox.bordered .borderless th {
border: 0;
}
 
.infobox.sisterproject {
width: 20em;
font-size: 90%;
}
 
/* styles for bordered infobox with merged rows */
.infobox.bordered .mergedtoprow td,
.infobox.bordered .mergedtoprow th {
border: 0;
border-top: 1px solid #aaaaaa;
border-right: 1px solid #aaaaaa;
}
 
.infobox.bordered .mergedrow td,
.infobox.bordered .mergedrow th {
border: 0;
border-right: 1px solid #aaaaaa;
}
 
 
/* styles for geography infoboxes, e.g. countries, national subdivisions, cities, etc. */
 
.infobox.geography {
border: 1px solid #ccd2d9;
text-align: left;
border-collapse: collapse;
line-height: 1.2em; 
font-size: 90%;
}
 
.infobox.geography td,
.infobox.geography th {
border-top: solid 1px #ccd2d9;
padding: 0.4em 0.2em 0.4em 0.8em;
}
.infobox.geography .mergedtoprow td,
.infobox.geography .mergedtoprow th {
border-top: solid 1px #ccd2d9;
padding: 0.4em 0.2em 0.2em 0.8em;
}
 
.infobox.geography .mergedrow td,
.infobox.geography .mergedrow th {
border: 0;
padding: 0 0.2em 0.2em 0.8em;
}
 
.infobox.geography .mergedbottomrow td,
.infobox.geography .mergedbottomrow th {
border-top: 0;
border-bottom: solid 1px #ccd2d9;
padding: 0 0.2em 0.4em 0.8em;
}
 
.infobox.geography .maptable td,
.infobox.geography .maptable th {
border: 0;
padding: 0 0 0 0;
}

Z pśidatymi formatami wobźěłaś

 
Pśikład za pśedłogu {{Infokašćik muzikaŕ}}

Wót 21. januara 2009 eksistěrujo nowa specialna funkcija (engelski Gadget), kótaraž bazěrujo na CSS-dataji wužywarja Tlustulimu (hsb:Wužiwar:Tlustulimu/infobox.css) a někótare formaty za infokašćiki pśida. Wóna jo na boku MediaWiki:Gadget-niceInfoboxes.css definěrowana.

Ideja za te pśidate formaty jo z francojskeje wikipedije: fr:Projet:Infobox/V2 a fr:MediaWiki:Common.css (klasy .infobox_v2 (-> .infobox) a .entete (-> .gornja-cera)).

Glědajśo! Ale pšosym źiwaj, až how wužywane wobrazki muse slědujuce kakosći měś, aby jadnotny naglěd dojśpił.

 • wusokosć wót 45 pikselow
 • połpśewidna slězyna
 • png-format z 24 bitami
 • zachopjeń mjenja na "Picto infobox "
 • zarědowanje do tamnjejšej kategoriji commons:Category:Infobox_pictograms

CSS-klasy wobźěłaś

CSS-klasy Za co Wužywany wobraz
Pó francojskej Wikipediji
gorna-cera ziwadlowe-grase* Nastawki wó ziwadlowem graśu a grajarjach
 
gorna-cera comicsy Nastawki wó comicsach
 
gorna-cera kino Nastawki wo kinje a filmach
 
gorna-cera komunikacija Nastawki wó komunikaciji
 
gorna-cera korta* Nastawki wó geografiskich temach
 
gorna-cera muzika Nastawki wó spiwarjach, muzice abo muzirkarjach
 
gorna-cera piwo Nastawki wó warjenju piwa abo měšenju drugich napojow
 
gorna-cera spisowasel* Nastawki wó spisowaśelach
 
gorna-cera sport Nastawki wó sporśe abo sportarjach
 
gorna-cera utopija,
gorna-cera science-fiction
Nastawki wó utopijach a science fiction
 
gorna-cera wideowe-grase* Nastawki wó wideowych graśach
 
gorna-cera wosoba* Nastawki wó wósobach
 
gorna-cera zeleznica,
gorna-cera seg*
Nastawki wó zeleznicach, śěgach
 
gorna-cera neco* Nastawki wó dalšnych temach, za kótarež hyšći njejo slězynowy wobraz.  
Dodank wót Tlustulimu
gorna-cera astronomija Nastawki wó astronomoji, planetach atd.
 
gorna-cera bamz*,
gorna-cera vatikan
Nastawki wó bamžach a Vatikanje
Dataja:File:Coat of arms Holy See.svg
gorna-cera fyzika Nastawki wó fyzice a fyziskich temach
 
gorna-cera gwezda* Nastawki wó rozdźělnych temach
 
gorna-cera chemija Nastawki wó chemiji a chemiskich temach
 
Dalšne wobraze
gorna-cera droga2 Nastawki wó drogach
 
gorna-cera kompjuter2,
gorna-cera informatika2
Nastawki wó kompjuterach a informatice [[Image:|right]]
gorna-cera letadlo*,
gorna-cera raketa
Nastawki wo łětadłach a raketach
 
gorna-cera letadlo2*,
gorna-cera raketa2
Nastawki wó łětadłach a raketach
 
gorna-cera pomoc,
gorna-cera projekt
Nastawki wó pomocy a projektych temach
 
gorna-cera redy* Nastawki wó rědach a instrumentach
 
gorna-cera wojarstwo* Nastawki wó wojarstwje
 
Wobraze pó hungorskej wikipediji
gorna-cera droga Nastawki wó drogach
 
gorna-cera kopanca*,
gorna-cera kopancar, gorna-cera balo
Nastawki wó kopańcy, kopańarjach a dalšnych balowych graśach
 
gorna-cera most* Nastawki wó móstach atd.
 
Dodank pó portugiziskej wikipediji
gorna-cera astronawt,
gorna-cera kosmonawt
Nastawki wó astronawtach a kosmonwtach
 
gorna-cera casnik Nastawki wó casnikach
 
gorna-cera grase*,
gorna-cera grajki
Nastawki wó graśach a grajkach
 
gorna-cera knigly* Nastawki wó knigłach a literaturje
 
gorna-cera kompjuter,
gorna-cera informatika, gorna-cera licak
Nastawki wó kompjuterach a informatice
 
gorna-cera plod*,
gorna-cera sad
Nastawki wó płodach a sadach
 
gorna-cera TV,
gorna-cera telewizija
Nastawki wó telewiznych programach
 
Dodank pó špańskej wikipediji
gorna-cera casopis Nastawki wó casopisu
 
gorna-cera radio Nastawki wó wusćěłanjach
 
gorna-cera uniwersita Nastawki wó uniwersitach
 

Glědajśo: Jolic njewiźiš slězynowe wobraze we pšawej słupe tudyšeje tabele, njejsy specialnu funkciju zašaltował. Někótare klasy se hyšći w pśedłogach njewužywaju.

* Někótare CSS-klasowe mjenja z diakritiskimi znamješkami njejsu móžne dla techniskich pśicynow.

Někótare infokašćiki druge klasy wužywaju.

Taksonkašćiki wobźěłaś

 
Pśikład za pśedłogu {{Infokašćik rostlina}}

Toś te formaty su na boku MediaWiki:Common.css.

 /* Stylesheet-Ergänzung zu [[Wikipedia:Taxoboxen|Taxoboxen]] */
 
 table.taxobox {
    border-collapse: collapse;
    border: 1px solid gray;
    float: right;
    margin-left: 0.5em;
    background-color:white;
 }
 table.taxobox th {
    background-color: #9BCD9B;
    border: solid 1px gray;
    text-align: center;
    font-weight: bold;
 }
 table.taxobox td {
    vertical-align:top;
 }
 table.taxobox .Person {
    font-style: normal;
 }
 table.taxobox div.thumb,
 table.taxobox div.thumb * {
    margin: 0;
    padding: 0;
    float: none;
    border: none;
 }
 table.taxobox div.magnify {
    display: none;
 }
 table.taxobox tr td div.thumb div div.thumbcaption {
    text-align:center;
 }
 table.taxobox td.Person {
    text-align:center;
    display:block;
 }
 table.taxobox td.taxo-name {
    text-align:center;
 }
 table.taxobox td.taxo-bild {
    text-align:center;
 }

Z formatami specialneje funkcije wobźěłaś

 
Pśikład za pśedłogu {{Infokašćik rostlina}} ze specialnej funkciju
 
Pśikład za pśedłogu {{Infokašćik zwěrje}} ze specialnej funkciju

Něnto teke eksistěrujo specialna funkcija za taksonkašćiki: MediaWiki:Gadget-niceTaxoboxes.css, testowany z pomocu strony hsb:Wužiwar:Tlustulimu/taxobox.css.

/* z górnoserbskeje wikipedije */
/* How slěduju formaty, kótarež maju taksonkašćiki pśerědniś */
/* To funkcioněrujo ako specialna funkcija (engelski Gadget) z pomocu CSS */

/* taxobox */
.taxobox .gorna-cera {
 height:45px;
 vertical-align:middle;
 text-align:center;
 font-size:150%; 
 font-weight:bolder;
 line-height:1.2em;
 color:#000
}

/* rozdźělne pśiměrjenja */
.taxobox caption.gorna-cera {
  vertical-align:top;
  border:1px solid gray;
}

.taxobox .gorna-cera.l1 {
  line-height:2.7em;
}

.taxobox .gorna-cera.l3 {
  height:67px;
}

.taxobox .gorna-cera.lx {
  height:auto;
}

/* za taksoboksy */
.hornja-linka.bakterija {
 background-image: url("http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Picto_infobox_bacterium.PNG");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: top right;
}
.gorna-cera.grib {
 background-image: url("http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Picto_infobox_fungus.png");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: top right;
}
.gorna-cera.rostlina {
 background-image: url("http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Picto_infobox_plant.png");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: top right;
}
.gorna-cera.wirus {
 background-image: url("http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Picto_infobox_virus.png");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: top right;
}
.gorna-cera.zwerje {
 background-image: url("http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Picto_infobox_animal.png");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: top right;
}

/* kulowate rožki njejsu rědne pśi kašćiku z wobźěłanskich wótkazach */
.taxobox td .toccolours {
  -moz-border-radius:0 !important;
}


CSS-klasy wobźěłaś

CSS-klasy Za čo Wužiwany wobraz Pśedłoga
gorna-cera grib Nastawki wó gribach
 
{{Infokašćik grib}}
gorna-cera rostlina Nastawki wó rostlinach
 
{{Infokašćik rostlina}}
gorna-cera wirus Nastawki wó wirusach
 
{{Infokašćik wirus}}
gorna-cera zwerje Nastawki wó zwerjetach
 
{{Infokašćik zwěrje}}

Glědajśo, až něnto eksistěrujo wobraz za nastawki wó bakterijach. Ale na diskusijnem boku jo naraźenje wó tom.

Dopołna lisćina wobźěłaś

Glědaj teke w Kategorija:Pśedłoga:Infokašćik.

Wobgranicowanje wobźěłaś

 
Tak wuglěda pśedstajenje w Internet Explorer 6

Někótare stare wobglědowaki wopak pśedstajaju pśewidnosć slězynoweho wobraza dla wužywanych png-datajow. Jaden z cesto wužywanych, takich wobglědowakow jo Internet Explorer 6. Togodla se pórucyjo, wužywaś nowšu wersiju Internet Explorer. Aktualna wersija jo 7, kótaryž k dispoziji stoj jano za Windows XP plus SP 2 a Windows Vista. Abo móžoš samo alternatiwny wobglědowak pó kategoriju Kategorija:Webowy wobglědowak wužywaś:

Glědaj teke wobźěłaś