Pśedłoga:Infokašćik politikaŕ

Infokašćik politikaŕ
Zakładne daty
Wobźěłaś
p  d  w


Dokumentacija Dokumentacija

To jo infokaćik za nastawki wó politikarjach.

Wužyśe

{{Infokašćik politikaŕ
| Mě        = 
| titel1      =
| wót1       =
| až1       =
| zastupnik1    =
| pśedchadnik1   =
| naslědnik1    =
| titel2      =
| wót2       =
| až2       =
| zastupnik2    = 
| pśedchadnik2   =
| naslědnik2    =
| wobraz      = 
| wopis      = 
| datum naroźenja = 
| rodne město   = 
| datum wumrěśa  =
| městno wumrěśa  =
| bydlišćo     =
| druge mě     =
| znaty dla    =
| rod       = <!--(móžne gódnosći su f, ž za žeńska, ale m abo nic za muski)-->
| źěło       =
| strona      =
| manźelska    =
| nabóžnina     =
| pódpis      =
}}

Mimo parametrow ze cyfroma 1 a 2 teke su dalšne móžne, a to 3, 4 a 5.

Mikroformat

HTMLowy kod, kótaryž se pśez toś ta pśedłoga płoźi, zapśijima mikroformat hCard, kótaryž wósobowe daty pśez kompjutery parsujomne cyni, pak aby se awtomatiski nastawki z Wiipedije katalogizowali pak z pomocu cytaka, rozšyrjenja za wobglědowak, aby se (na pśikład) pśedmjat adresnikoju pśidał. Za dalšne informacije wó wužywanju mikroformatow we Wikipediji, glědaj pšosym the microformat project.

Informacije wó narodninach ("bday") budu se jano do mikroformata zapśijimaś, jolic {{Narodniny}} abo {{Narodniny a starstwo}} se w infokašćiku wužywa.

hCard wužywa slědujuce HTMLowe klasy:

 • adr
 • agent
 • bday
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • vcard

Pšosym njepśemjenjuj abo njewótwónoźuj toś te klasy.

Pśikład

George W. Bush
43. prezident Zjadnośonych statow Ameriki
Wót 20. januara 2001 až 19. januara 2009
Zastupnik Dick Cheney
Pśedchadnik Bill Clinton
Naslědnik Barack Obama
47. guwerner Texasa
Wót 22. januara 1995 až 14. decembra 2000
Zastupnik Bob Bullock

(1995–1999)
Rick Perry
(1999–2000)

Pśedchadnik Ann Richards
Naslědnik Rick Perry
Zakładne daty
Datum naroźenja 6. julija 1946
Rodne město New Haven
Bydlišćo Crawford, Texas
Źěło wobchodnik (naftowa industrija)
Politiska strona Republikanaŕ
Manźelska Laura Bush
Pódpis Pódpis
Wobźěłaś
p  d  w
{{Infokašćik politikaŕ
| Mě = George W. Bush
| titel1=43. prezident [[Zjadnośone staty Ameriki|Zjadnośonych statow Ameriki]]
| wót1=20. januara 2001
| až1=19. januara 2009
| zastupnik1=Dick Cheney
| pśedchadnik1=Bill Clinton
| naslědnik1=Barack Obama
| titel2=47. guwerner Texasa
| wót2=22. januara 1995
| až2=14. decembra 2000
| zastupnik2= Bob Bullock<br />
(1995–1999)<br />
Rick Perry<br />
(1999–2000)
| pśedchadnik2=Ann Richards
| naslědnik2=Rick Perry
| wobraz= [[Wobraz:George-W-Bush.jpeg|180px]]
| wopis = 
| datum naroźenja = 6. julija 1946
| rodne město = New Haven
| datum wumrěśa =
| městno wumrěśa =
| bydlišćo = Crawford, Texas
| źěło=wobchodnik (naftowa industrija)
| strona=[[Republikańska strona (USA)|Republikanaŕ]]
| manźelska=Laura Bush
| nabóžnina=
| pódpis=GeorgeWBush Signature.svg
}}


Glědaj teke

Biografiske pśedłogi
Pśedłogi Komentar Mikroformaty1
{{Infokašćik źiwadłownik}}   vcard fn nickname
{{Infokašćik filozof}}   vcard fn
{{Infokašćik muzikaŕ}}   vcard fn
{{Infokašćik politikaŕ}}   vcard fn
{{Infokašćik spisowaśel}}   vcard fn
{{Infokašćik wósoby}} To jo njestatkowna pśedłoga toś togo typa. vcard fn
{{Infokašćik wuměłc}}   vcard fn
Glědaj teke Pomoc:Infokašćiki a Wikipedija:Infokašćik
1Tucnje pisana CSS-klasa jo za cełu tabelu.

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.