Wikipedija:Grajkanišćo a testy pśedłogow

Pomoc

Toś ten bok ma informěrowaś wó wuźěłanje a wužyśu pśedłogowe grajkanišćo a testy kaž pódboki pśedłogi.

Wót 20. januara 2009 funkcioněrujo pśidawk pśedłogi {{Dokumentacija}} z pomocu pódpśedłogi.

Glědajśo: Slědujuce informacije jano płaśe za pśedłogi, kótarychž dokumentacija jo zaranžěrowana z {{Dokumentacija}}.

PśicynaWobdźěłać

Wosebite boki za grajkanišćo a testy pśedłogow mimo našogo głownego grajkanišća zmóžni nam, až móžomy rownocasnje wuwiś a testowaś wěcej až jadnu pśedłogu.

GrajkanišćoWobdźěłać

Wuźěłanje pódboki za grajkanišćoWobdźěłać

Jolic někaka pśedłoga hyšći njama pódpśedłogu za grajkanišćo, to se pó tłustej, dolnej cerje na kóńcu dokumentacije slědujucy tekst jawi:

  • Wuźěłaś pódbok za grajkanišćo pśedłogi.

Jolic kliknjoš na wótkaz, da se awtomatiski wuźěła prozny bok, aby pódpsedłogu za grajkanišćo pśedłogi wuźěłał. Tamle něnto móžoš kopěrowaś kod a počasu jen adaptěrowaś.

Wužyśe pódboka za grajkanišćoWobdźěłać

Něnto móžoš wuwiś pśedłogu, doniž wóna jo gótowa. Jolic ma někake problemy, móžoš se pšašaś na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi̇.

Wótkaz k testamWobdźěłać

Jolic pótrjebujoš wótkaz aby nowu pśedłogu testował, pótom móžoš mjaz <noinclude> a </noinclude> pśedłogu {{nawigacija dokumentacije}} zapisaś. Toś ta pśedłoga awtomatiski aranžěrujo wótkaz za testy.

{{nawigacija dokumentacije}}

Mimo togo pśedłoga awtomatiski analyzěrujo kóńcny źěl mjenja pśedłogi.

  • Jolic jo /Dokumentacija, pótom informěrujo, až źo wó dokumentaciju.
  • Jolic jo /grajkanišćo, pótom informěrujo, až źo wó grajkanišćo a awtomatiski pokazujo wótkaz na testy.
  • Jolic jo /testy, pótom informěrujo, až źo wó testy a awtomatiski pokazujo wótkaz na grajkanišćo.

TestyWobdźěłać

Wuźěłanje pódboka za testyWobdźěłać

Jolic kliknjoš na górjejce mjenjowany wótkaz, pótom móžoš testowy bok za grajkanišćo pśedłogi wuźěłaś. Ale móžoš teke wuźěłaś ju pśez klik na slědujucy tekst na kóńcu dokumentacije:

  • Wuźěłaś testowy bok z pśikładami.

Wužyśe testowego pódbokaWobdźěłać

Něnto móžoš pśedłogu grajkanišća testowaś. Jolic někake zmólki wěcej njezwěsćijoš, ga móžoš nowy kod do stareje pśedłogi kopěrowaś. Ale pšosym zdźěli to w cerje "Zespominanje", aby drugich wužywarjow informěrował, až wersija z grajkanišća južo bu wužywana aby staru pśedłogu aktualizěrowała.

Wažne pśedłogiWobdźěłać