skrotconki:
WP:??
WP:SK

Wikipedija-skrotconki (engelski „shortcuts“) su dalejpósrědnjenje k cesto wopytowanym bokam w internych mjenjowych rumach. Aby k žycanej bokoju dojšło, zapiš jadnorje wótpowědnu skrotconku (eng. shortcut) do kašćika z tekstom „pytaś“ abo adresoweje linki wobglědowaka.

Pśedłoga »skrotconka« słužy za to, na skrotconku boka pokazowaś. Syntaksa jo:

Juž eksistěrujuce skrotconki abo naraźenja za nowe skrotconki se mógu w paźe wót pśekšywanjow na Diskusijnem boku pśepowědaś. Nowe skrotconki pšosym do wótpowědowacych pódbokow zarěduj, paralelnje pśi tom boku za skrotconku niže wót #REDIRECT z [[Kategorija:Wikipedija:Skrotconka|<x>]] kategorizěruj.

Glědaj teke: Skrotconki, Glosar, Tastaturowe kombinacije, dopołna lisćina skrotconkow za mjenjowy rum "Wikipedija"

Cilowa strona Skrotconka
Pomoc:Infokašćiki P:IB, P:IK
Pomoc:Pomoc P:P
Pomoc:Barwy WP:BT
Pomoc:Pśedłogi P:Pś

Wikipedija

wobźěłaś
Cilowa strona Skrotconka
Wikipedija:Infokašćik WP:IB, WP:IK
Wikipedija:Licencowe pśedłogi za wobraze WP:LPW
Wikipedija:Portal WP:P
Wikipedija:Projekt za pśedłogi WP:PP
Wikipedija:Tekstowe źěle WP:TŹ
Wikipedija:Wužywarske kašćiki WP:WK, WP:UB

Toś ten bok

wobźěłaś
Cilowa strona Skrotconka
Wikipedija:Skrotconki WP:??, WP:SK