Chóśebuz

město w Dolnej Łužycy


Chóśebuz (nimski Cottbus, česki Chotěbuz, pólski Chociebuż,[2] górnoserbski Choćebuz) jo nejwětše město Dolneje Łužyce a wažne město za wědomnosć, kulturu a słužby w zwězkowem kraju Bramborskej. To móžośo zgóniś nic jano pśi cytanju studijnych pórucenjow, pśi wuchójźowanju pó modelowem měsćańskem źělu abo pśi błyšćatych premjerach statnego źiwadła. Teke nowo wugótowane internetowe boki Łužyskego wušego centruma gótuju zaśišć žywego duchno-kulturnego žywjenja, wobšyrnych turistiskich pórucenjow a słužbow zjawnego zastojnstwa. Wirtuelny měsćański běrow ma až do źinsajšnego dnja južo wěcej ako 150 słužbow a wušej 60 dokumentow za was pśigótowanych. Internet móžo derje póraźowaś a pomogaś, weto njamóžo wón Chóśebuzaŕkam a Chóśebuzarjam kuždy woglěd do zastojnstwa zežariś.

Chóśebuz
nimski Cottbus
Chóśebuz (Bramborska)
Chóśebuz (Bramborska)
DEC
Chóśebuz
Chóśebuz
Wopon
Wopon Chóśebuza
Wopon Chóśebuza
Zakładne daty
stat Nimska Nimska
zwězkowy kraj BramborskaBramborska Bramborska
wokrejs bźezwokrejsne
wusokosć 70 metrow n.m.gł.
płonina 165,15 km²
wobydlaŕstwo 101.036 (31. dec 2017)[1]
gustosć zasedlenja 612 wob. na km²
postowe licby 03040–03050
pśedwólenje (+49) 0355
awtowe wobznamjenje CB
Politika a zastojnstwo
wušy šołta Tobias Schick (SPD)
adresa Nowe wiki 5
03046 Chóśebuz
webstrona cottbus.de
Dwojorěcna měsćańska tofla w Chóśebuzu
wikidata: Chóśebuz (Q3214)
51.76666666666714.333333333333

Geografija Wobdźěłać

Chóśebuz lažy něźi 125 km na krotke zajtšo wót Barlinja pśi Sprjewi. Serby su wobsednuli wokolinu wokoło źinsajšnego Chóśebuza w źasetem stolěśu, ako su natwarili grod na pěskatej kupje w Sprjewi. Nimce bydle pódla Serbow w Chóśebuzu wót tśinastego stolěśa. Chóśebuz jo był prědny raz dokumentariski naspomnjony 30. nowembra 1156.

 
Uniwersitna biblioteka
 
Měsćańske źiwadło

Chóśebuz jo kulturny centrum Dolnoserbow, sedło Dolnoserbskego gymnaziuma a Serbskego muzeja. Wšykne nadrozne tofle a oficielne napise měsćańskich institucijow su mimo někotarych wuwześow dwójorěcne: w nimšćinje a dolnoserbšćinje.

Měsćańske źěle Wobdźěłać

 
 1. Srjejź • Mitte
 2. Chmjelow • Schmellwitz
 3. Žandow • Sandow
 4. Grodkojske pśedměsto • Spremberger Vorstadt
 5. Strobice • Ströbitz
 6. Žylow • Sielow
 7. Zaspy • Saspow
 8. Žylowk • Merzdorf
 9. Dešank • Dissenchen
 10. Rogeńc • Branitz
 11. Módłej • Madlow
 12. Knorawa • Sachsendorf
 13. Depsk • Döbbrick
 14. Škódow • Skadow
 15. Rogozno • Willmersdorf
 16. Kórjeń(Chóśebuz) • Kahren
 17. Kibuš • Kiekebusch
 18. Gołynk • Gallinchen
 19. Gogolow • Groß Gaglow

Partnaŕske města Wobdźěłać

 
Měsćańska murja
 
Stare wiki
 
Stare domy na
"Młyńskej grobli"

Žrědła Wobdźěłać

 1. Ludnosć w Bramborskej pó gmejnach dnja 31. decembra 2017 na statistik-berlin-brandenburg.de (XLS-dataja; 223 KB)
 2. Chociebuż, właściwie po dolnołużycku Chosiebuz, także Chosiobuz, po górnołużycku Khociebuz w Geografiskem Słowniku Pólskego Kralojstwa a drugich słowjańskich krajow, tom I (Aa — Dereneczna) rok 1880

Wótkaze Wobdźěłać

  Commons: Chóśebuz – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow