Gustosć zasedlenja (teke Gustosć wobydlenja) jo pśerězna licba wobydlarjow na wobgranicowanej pśestrěni za wěsty teritorij, na pśikład za staty, wokrejse, gmejny a pódobne. Wóna se zwětšego ako licbu wobydlarjow na kwadratnem kilometerje pódawa. Jeje pendant w zwěrinstwje jo gustosć populacije.

Gustosć zasedlenja na swěśe
Gustosć zasedlenja pó statach
Egyptojska ako pśikład

Pśerězna gustosć zasedlenja ako licba njejo pśecej wjelgin wugroniwa. Tak ma na pśikład Egyptojska pśerěznu gustosć zasedlenja wót jano 80 wobydlarjow na kwadratnem kilometerje, wšak njegóźe se wěcej ako 90 % jeje teritorija scełego wobsedliś, tak až jo we wobydlobnych stronach cesto wěcej ako 1000 wobydlarjow na kwadratnem kilometerje žywe.

Nimska ma ako relatiwnje gusće wobsedlony srjejźoeuropski kraj gustosć zasedlenja wót něźi 230 wobydlarjow na km². W mjenjej wobsedlonej Łužycy su to jano wokoło 100 wobydlarjow na km² (1.300.000 wobydlarjow na 13.000 km²).

Pśikłady

wobźěłaś
 • kraje z nejwušeju gustosću zasedlenja:
 1.   Monaco: 15.520 wob./km²
 2.   Singapur: 6.750 wob./km²
 3.   Vatikańske město: 1.900 wob./km²
 4.   Malediwy: 1.330 wob./km²
 5.   Malta: 1.290 wob./km²
 6.   Bangladeš: 1.090 wob./km²
 7.   Bahrain: 970 wob./km²
 8.   Barbados: 665 wob./km²
 9.   Republika Chinska (Taiwan): 640 wob./km²
 10.   Mauritius: 635 wob./km²
 • kraje z nejnišeju gustosću zasedlenja:
 1.   Pódwjacorna Sahara: 1,8 wob./km²
 2.   Mongolska: 2 wob./km²
 3.   Namibija: 2,6 wob./km²
 4.   Awstralska: 2,8 wob./km²
 5.   Surinam: 3,0 wob./km²
 6.   Islandska: 3,0 wob./km²
 7.   Mauretańska: 3,1 wob./km²
 8.   Kanada: 3,4 wob./km²
 9.   Botsuana: 3,5 wob./km²
 10.   Guyana: 3,5 wob./km²

Glědaj teke

wobźěłaś
  Commons: Kórty wó gustosći zasedlenja – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow