Serbski muzej (Chóśebuz)

muzej w Chóśebuzu

Serbski Muzej w Chóśebuzu jo se załožył w lěśe 1994. Wón zaběra se ze stawiznami a folklorom serbskego žywjenja Dolneje Łužyce.

Serbski muzej Chósebuz

Jaden z kuratorow Serbskego muzeja jo Werner Měškank.

Eksterne wótpokazeWobdźěłać