Zaspy

měšcański źěl Chóśebuza

Zaspy (nim. Saspow) su źěł Chóśebuza a su něga wjas byli. Wóna lažy na pódpolnoc wót centruma města. W njej jo w lěśe 2009 695 wobydlarjow bydliło.[1] W Zaspach jo se naroźił Kito Šwjela (1836-1922). We jsy jo na domnjeśe togo wuznamnego Serba tofla na domje, źož jo wón był naroźony. W Zaspach bydli syn Alfreda Měškanka Werner Měškank.

Zaspy na kórśe Chóśebuza

Galerija wobźěłaś

  Commons: Saspow/Zaspy – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow

Žrědła wobźěłaś

  1. Žrědło nimska wikipedija