Žandow (nim. Sandow) jo něgajšna wjas a něnto měsćański źěl Chóśebuza. Žandow lažy na pódzajtšo wót Starego centruma Chóśebuza. Bydli how 15.837 luźi, to groni, až Žandow jo nejgusćej wobydlony źěl Chóśebuza.

Žandow na kórśe Chóśebuza

Žandow jo se dokumentariski prědny raz w lěśe 1451 naspomnjeł ako Sandow. W 1615 su se how wótpalili 55 domow. W 19. stolěśu jo był Žandow industrijowe stojnišćo. Wót 1893 elektriska jězdźi wót tam do Chóśebuza. Wót 1904 jo był Žandow do Chóśebuza zagmejnowany.

Galerija wobźěłaś

Nóžki wobźěłaś