Zwězkowy kraj jo źělny stat federatiwneje republiki. W Europje eksistěruju take zwězkowe kraje pód toś tym mjenim jano w Nimskej, źož jo jich šesnasćo a w Awstriskej, źož maju źewjeś zwězkowych krajow.

Zwězkowy kraj ma samostatne krajne kněžaŕstwo a krajny sejm, kótaryž ma swójo sedło w krajnej stolicy.

Druge terminuse wobźěłaś

W někotarych krajach wužywaju se hynakše terminuse za źělne staty.

W Nimskej wobźěłaś

Nimska ma slědujuce zwězkowe kraje. Kuždy kraj ma – wótwisnje wót licby wobydlarjow – wěstu licbu reprezentantow w zwězkowej raźe.

W Awstriskej wobźěłaś

Awstriska ma slědujuce zwězkowe kraje: