Škódow

měscański źěl Chóśebuza

Škódow (nim. Skadow) jo źěł Chóśebuza a jo něga wjas był. Wóna lažy na pódpolnoc wót centruma města. W njej jo w lěśe 2008
539 wobydlarjow bydliło.[1] We Škódowje jo bydlił Alfred Měškank, kótaryž jo awtor wucbnice Zakłady dolnoserbskeje rěcy za Pólakow a jo teke napisał wersiju za Górnoserbow. Wón jo był jadnučki pcołkaŕ w Dolnej Łužycy, kótaryž jo měł mjod z etiketami teke w dolnoserbskej rěcy.

Škódow na kórśe Chóśebuza

Galerija wobźěłaś

  Commons: Skadow/Škódow – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow

Žrědła wobźěłaś

  1. Žrědło nimska wikipedija