Zły Komorow (nimski Senftenberg) jo głowne město wokrejsa Górne Błota-Łužyca w pódpołdnjowej Bramborskej z 24.500 wobydlarjami.


Zły Komorow
Zły Komorow (Bramborska)
Zły Komorow (Bramborska)
DEC
Wopon
Wopon Złeho Komorowa
Wopon Złeho Komorowa
Zakładne daty
stat Nimska Nimska
zwězkowy kraj BramborskaBramborska Bramborska
wokrejs Górne Błota-Łužyca
wusokosć 102 metera n.m.gł.
płonina 127,56 km²
wobydlaŕstwo 24.558 (31. dec 2017)[1]
gustosć zasedlenja 193 wob. na km²
postowa licba 01968
pśedwólenje (+49) 03573
awtowe wobznamjenje OSL, CA, SFB
Politika a zastojnstwo
šołta Andreas Fredrich (SPD)
adresa Markt 1
01968 Senftenberg
webstrona senftenberg.de
Połoženje Złeho Komorowa w Bramborskej
kórtaSakskaChóśebuzWokrejs Damna-BłotaWokrejs Łobjo-HalšterWokrejs Sprjewja-NysaWokrejs Teltow-FlemingStara DarbnjaBronkowKalawaFrauendorfGroßkmehlenRańZeleny GózdWudworHermanojceBukowKropnjaŁuchowLindenauLubnjowŁukajcyny dołNowe WikiNowa JazorinaWótrańRolanyŠejkowCarna WodaCarny GózdZły KomorowĆětowaWětošow
kórta
wikidata: Zły Komorow (Q491754)
51.51666666666714.016666666667
Stare wiki, postomilaje słupaty.
Wólšynka (Žarnowski Halšter) w Złem Komorowje, wokoło 1907.


Geografija

Zły Komorow jo nejwětše granicne město mjazy Dolneju a Górneju Łužycu, lažy něźi 150 km na krotke zajtšo wót Barlinja, 60 km na pódpołnoc wót Drježdźan, na pódwjacor wót Chóśebuza a 100 km na pódzajtšo wót Lipska, pla Łužyskego motodroma nad rěku Carnym Halšterom pśi rěcycce Rěpišćicow.

 

 

Měsćańske źele

měsćańske źele wejsne źěle


 • Město Zły Komorow (Stadt Senftenberg)
  • Stare Město (Altstadt)
  • Nowe Město (Neustadt)
   • Pśi nowych wikach (Am Neumarkt)
   • Pśi Šejkojskej zeleznicy (An der Schipkauer Eisenbahn)
   • Roztokojske sedlišćo (Rostocker Siedlung)
   • Wórlicojske sedlišćo (Hörlitzer Siedlung)
  • Rěpišćo (Reppist[5])Stawizny

 
18. stolěśu, "Senfftenberg" k Sakskem-Mišno.
 
Serbske kórta wót
Jana Ernsta Smolerja
abo: Jan Arnošt Smoler, 1845.
 
Wokrejs Złego Komorowa, kórta wót NDR wobcerkem Chóśebuzu.

Wuwiśe licby wobydlarjow

lěto wobydlarje  
1300 400
1880 2.608
1900 6.151
1910 8.051
1920 14.590
1950 18.260
1970 24.301
1980 32.095
1990 29.451
2000 24.740
2005 28.774

Partnaŕske města

Wobchad

W Złem Komorowej wšykne luźe z zelenzicowejmi jězdźe do lětanišću Barliń-Bramborska mjazy Rańom, Lubnjom, Lubinom a Parskom, a wót Drježdźan, Wósekach abo Sokolnicy a Rolan do Chóśebuza mjazy Nowym Wikijom a Drjowkom.

Busowe linka wobchadowaś se do Łuchowa mjazy Šejkom abo Brjazkom, do Grabina mjazy Šejkom a Žałgosćom, do Starach Darbnjach mjazy Sedlišćom a Rańom, do Wórjejca mjazy Kóšynkom, Kóšynom, Lenjom a Carnom Chołmcom, a do Kamjeńca mjazy Kóšynkom, Kóšynom, Lipjom, Tornom a Njeźichom.

Ze wšym njebusow mjazy Lěskom, Prožymom a Bluńom do Carnach Plumpach a Grodka.

Wobchadne stawizny

Śěgi na wopacne kólije na Carnego Plumpijowa cera do Běłych Wódach mjazy Sedlišćom, Błuńom, Carnym Plumpijom a Hamorom ažo 1980/1990" lětach.

Až lěto 2006 regionalny ekpres wót Barliń, Wünsdorf-Waldstadt, Dobrjołuka-Góstkowa, Grabina a Rańow do górnołužyske město Wórjejce mjazy Złym Komorom, Hóznjom a Carnym Chołmcom.

Něga běchu teke hyšći dwě zeleznicowe cery ažo 1960" lětach. Dolnołužyska a Njeźichojska Zeleznica wót Bezkow, Lubin, Lubnjow a Rań do Kamjeńca mjazy Kóšynom, Hóznjom, Wiknicom, Njeźichom, Wukecom a Hlinkom. W Dolneje Łužycy do Grabina, zelenznicowimi śěgi kenž ZFE (Šejkoje-Grabinski-Zeleznicy) mjazy Wórlicom-Rajom, Šejkom, Klěśišćom, Ždźarkom, Žałgosćom a Šachlejcom.

Pśizamknjenje k drožkowej seśi

Zły Komorow lažy pśi zwězkowej droze 96, 169 a tśow kilometrow wokoło Sedlišću a Wołobuzam pśi zwězkowej droze 156. Awtowej droze 13, dwaźasćow kilometrow wót Złego Komorowske měsće wokoło Rolanu a Carnymu Gózdej, abo pěśnasćow kilometrow wokoło Łužyskimu motodromej a Klěśišćam, a pěśadwaźasćow kilometrow wokoło Rańju a Dobrymu Wotšowej.

Žrědła

 1. Ludnosć w Bramborskej pó gmejnach dnja 31. decembra 2017 na statistik-berlin-brandenburg.de (XLS-dataja; 223 KB)
 2. Wenzel, Walter: Niederlausitzer Ortsnamenbuch, ISBN 978-3-7420-1996-7 (2006), na boku 37
 3. Wenzel, Walter: Niederlausitzer Ortsnamenbuch, na boku 115
 4. Wenzel, Walter: Niederlausitzer Ortsnamenbuch, na boku 63
 5. Wenzel, Walter: Niederlausitzer Ortsnamenbuch, na boku 96
 6. Wenzel, Walter: Oberlausitzer Ortsnamenbuch (2008), ISBN 978-3-7420-2067-3
 7. Wenzel, Walter: Oberlausitzer Ortsnamenbuch (2008)
 8. Wenzel, Walter: Niederlausitzer Ortsnamenbuch, na boku 68
 9. Wenzel, Walter: Niederlausitzer Ortsnamenbuch, na boku 68
 10. Wenzel, Walter: Oberlausitzer Ortsnamenbuch
 11. Wenzel, Walter: Niederlausitzer Ortsnamenbuch, na boku 107

Wótkaze

  Commons: Zły Komorow – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow