Šyška jo žeński kwiśonkowy stołk a z jeje se wuwiwace semjenstwo koniferow (Coniferales) a wólšow (Alnus). Ma formu kłose, kótarejež wóski a nosece łopjeńka su drjewjane. Drjewjane nosece łopjeńka su kšywne spjerchliny šyški, mjaztym až se kwiśonki ako semjenjowe spjerchliny jawje. W zdrjałosći semjenja zwětšego sejźe na suchych drjewjanych spjerchlinach.

Šyški na rozdźělnem wašnju na gałuzach bomow sejźe. Pśi jedłach (Abies) rowno stoje, mjaztym až pśi škrjokach (Picea) wise.

Někotare šyški za cas zdrjałosći rozpadnu, na pś. pśi jedłach, mjaztym až pśi drugich družynach ako cełk wót boma wótpadnu, na pś. pśi škrjokach.

Warianty Wobdźěłać

Pśi jałowjeńcach ale teke drugich družynach cypresowych rostlinow (Cupressaceae) měsne spjerchliny semjenja wobdaju, pśi comž semjenjowe spjerchliny su z kšywnymi spjerchliny zrosćone.

Pśi swójźbje Cephalotaxaceae njejsu žedne semjenjowe spjerchliny widne.

Galerija Wobdźěłać

Žrědła Wobdźěłać

  • Jugendlexikon Biologie, 1988, ISBN 3-323-00043-9, bok 374 (nim.)
  • Mayer, Schwegler: Welcher Baum ist das?, Bäume, Sträucher, Ziergehölze, ISBN 978-3-440-11273-1, bok 278 (nim.)
  • Spohn: Welcher Baum ist das? Die neuen Kosmos-Naturführer, ISBN 978-3-440-10794-2, bok 12 (nim.)
  • Strasburger, E. et al.: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 35. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag 2002, boki 786-791 (nim.)

Eksterne wótkaze Wobdźěłać

  Commons: Šyški chójce – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow