Kórta Žołtego mórja (nimski Gelbes Meer)

Žołte mórjo (chinski 黄海, korejański 황해) jo mě pó pódpołnocny źěl Pódzajtšochinskego mórja, nakšomnego mórja Śichego oceana. Něga płaśi teke ako njewótwisne mórjo Śichego oceana. Na pódwjacorje granicujo z Chinsku a na pódzajtšu z Pódpołdnjowej Koreju a Pódpołnocnej Koreju na Korejskej połkupje.

Eksterne wótkazeWobdźěłać

  Commons: Žołte mórjo – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow