Žona

dorosćony cłowjek žeńskego roda

Žona (teke žeńska) wóznamjeni, dorosćonego cłowjeka žeńskego roda. Žeńske źiśi a młodostne gronje źowća.

Žony

Glědaj teke wobźěłaś