Tasta Alt jo funkcijowa tasta na tastaturje kompjutera. Na windowsowej tastaturje jo nalěwo pódla prozneje tasty, na makintošowej tastaturje jo druga tasta nalěwo pódla prozneje tasty, mjazy "wóźeńskeju" tastu nalěwo a "jabłukoweju" tastu napšawo. Tastowe mě "Alt" originalnje póchada z engelšćiny a wóznamjenja alternate („alterněrowaś“): Z pomocy toś teje tasty jo móžne, aby wóznam drugich computerowych tastow změniło.

Tasty Ctrl, Windows a Alt

Eksterne wótkaze wobźěłaś