Pódobny lema Toś ten nastawk z temu strona wokoło pódpołdnjowego pola jo pó lema na drugi nastawk pódobny. Drugi lema Antarktika ma temu kontinent.

Antarktis[1] jo strona wokoło pódpołdnjowego pola. Wón wobstoj z Antarktiki ako kontinent a wokoło togo lažece ocean a kupy.

Antarktis

NožkiWobdźěłać

  1. W internetowem słowniku: Antarktis