Arabska rěc

(pósrědnjone z boka „Arabšćina”)

Arabska rěc abo arabšćina jo afroaziska rěc ze semitiskej rěcnej swójźby.

Arabska rěc na swěśe. (ako oficielna rěc - zeleny, ako kooficielna rěc - módry)

Arabski powěda wót 225 do 285 milionow luźi na cełem swěśe.