Toś ten nastawk ma ako temu póchad, wužywanje a wugronjenje pismika C. Wó drugich wóznamach glědaj C (wěcejwóznamowosć).
C c

C abo c jo tśeśi pismik łatyńskego a serbskego alfabeta. Wón jo nastawał pśez etruskego pósrědnjenja z grichiskego pismika γ.

Wugronjenje pismika "C" we wšakich krajach Europy

Wugronjenje wótwisujo wót rěcy a pozicije w słowje:

  • kaž ts w hungoršćinje, na pś. cica (kócka), cici (cyck)
  • kaž w turkojšćinje
  • mjaz drugim kaž k w francojšćinje, na pś. café (kafej)
  • mjaz drugim kaž s w engelšćinje, na pś. city (město)
  • mjaz drugim kaž w italšćinje, na pś. cembalo (cembalo)