Casowa cona twórje źěle zemskego powjercha, w kótarejž samski, statnje zrědowany cas a samski datum płaśe. W cełem swěśe su dogromady 40 a w Europje styri casowe cony.

Časowe pasma zemje w lěće 2011

Wótkaz wobźěłaś

  Commons: Casowe cony – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow