Caspar David Friedrich (roź. 5. septembra 1774 w Greifswalźe; wum. 7. maja 1840 w Drježdźanach) jo był nimski mólaŕ. Wón płaśi ako jaden z nejwuznamnjejšych wuměłcow nimskeje romantiki.

Awtoportret

Caspar David Friedrich jo studěrował w Akademiji za twórjece wuměłstwo w Kopenhagenje. Wót lěta jo źěłał 1798 r. w Drježdźanach, ale casy jo wón jězdźił do swójogo rodnego Greifswalda a woglědał teke kupu Rujany, kótaraż jo njedaloko wóttam.

Twóŕby (wuběrk) wobźěłaś

Wótkaz wobźěłaś

  Commons: Category:Caspar David Friedrich – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow