Głowny meni wócyniś

December[1], zestarjete: zymski[2] (górnoserbski hodownik) - jo dwanasty mjasec lěta w gregorjaniskem kalendarju. Ma 31 dnjow.

zymski póchada wót mjenja zymy, dokulaž to jo zymski mjasec.

W něgajšnej romskej kalendarju jo december pópšawem źasety mjasec był (pśir. łat. decem = źaseś) 304 dnjow trajucego mjasecowego kalendarja. W lěśe 153 do Kristusa wšak jo se zachopjeńk lěta wó dwa mjaseca doprědka sćěgnuł, tak až póśěg mjaz mjenim a licenim wótpadnuł.

December zachopina se ze samskim dnjom tyźenja kaž september.

Gaž padnjo 29., 30. abo 31. december na pónjeźele, ga pśilicujo se dny wót pónjeźele prědnemu kalenderowemu tyźenju pśichodnego lěta.

NožkiWobdźěłać