Diskusija wó pśedłoze:Infokašćik rostlina

Změna tśich parametrow wobźěłaś

Dobry wjacor, luźe. Naraźim, až změnijomy tśi parametry pó górnoserbskej wersiji, dokulaž su wopacne. Źo wó parametry: nadkmjeń, kmjeń, pódkmjeń. Muse byś: nadwótrěd, wótrěd, pódwótrěd. Chto ma druge naraźenje? Póstrowy --Tlustulimu 21:58, 27 oktobra 2008 (CET)

Wróćo k stronje "Infokašćik rostlina".