Hektar (znamje ha) jo jadnotka płoniměry. Wužywa se pśedewšym w rolnikaŕstwje a gólnistwje.

Kwadrat ze bokami 100m dłujkimi ma płoninu jaden hektar

Jaden hektar wótpowědujo: