Ioniske mórjo (grichiski Ιόνιο ΠέλαγοςIonio Pelagos, italski Mar Ionico , albański Deti Jon) jo źěl Srjejźnego mórja a pótakem teke źěl Atlantiskego oceana.

Wšake definicije granicow Ioniskego mórja

Lažy mjaz Italskej, Albańskej a Grichiskej. Na pódpołnocy granicujo z Jadrańskim mórjom. Na pódwjacorje granicujo ze Siciliskeju a jo zwězane pśez Messinsku wudcynu z Tyrrenskim mórjom. Na pódzajtšu jo zwězane pśez Korintski kanal z Egejskim mórjom.

Ioniske mórjo ma płoninu 169 000 kwadratnych kilometrow a maksimalnu dłymokosć 5121 metrow.


  Commons: Ioniske mórjo – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow