Za systematiske rozrědowanje žywych byśow eksistěruju jaden pódla drugego wšake naraźenja. Tu wobjadnany takson njewótpowědujo tuchylu w serbskej Wikipediji wužywaneje systematiki.

Jemjelicowe rostliny (Viscaceae) jo była rostlinska swójźba, kótarejež družyny pó nowych spóznaśach něnto słušaju k swójźbje (Santalaceae).