Kapslowy płod jo suchy płod, kótaryž wobstoj z dweju až wšakich płodowych łopjeńkow. Jogo perikarp se pśez rozpukliny abo pory wótwórja. Wón słuša k sypjucym płodam, kótaryž se wótwórja a tak semje wustupujo.

Warianty Wobdźěłać

Wótwórjanje se móžo na rozdźělnym wašnju stojaś.

Septicidna kapsla Wobdźěłać

 
Kapsla bałmowca

Jolic wóno se stanjo pśez rozdźělenje karpele w šawach, da kapsla jo septicidna. Taki płod ma smjerź (janowe zele), orchidejowe rostliny, bałmowa rostlina a pózdnička (?) (Colchicum).

Lokucidna kapsla Wobdźěłać

Jolic se na podłujkostnem rozpuklinje w jadnotliwym fachu wótwórja, da kapsla jo lokulicidna. Taki płod ma hwěžkan (?) (Ornithogalum).

Poricidna kapsla Wobdźěłać

 
Kapslowy płod maka

Jolic kapsla na porach wótwórja, da kapsla jo poricidna. Taki płod ma mak.

Žrědło Wobdźěłać

  • Lehrbuch der Botanik für Hochschulen, Jena 1921, bok 517 (nim.)