Korejańske pismo jo pismikowe pismo, kótarež se za korejańšćinu wužywa.

Forma wobźěłaś

Moderne korejańske pismiki a mjena tych pismikow su rozdźělne na Pódpołnocnej Koreji a na Pódpołdnjowej Koreji.


Konsonanty wobźěłaś

pismiki fonemy MR Yale RR wašnja pisanja
/k/ [ki.ɯk̚] 기역 k / g k g / k  
/n/ [ni.ɯn] 니은 n n n  
/t/ [ti.ɯt̚] 디귿 t / d t d / t  
/l/ [ɾi.ɯl] 리을 r / l l r / l  
/m/ [mi.ɯm] 미음 m m m  
/p/ [pi.ɯp̚] 비읍 p / b p b / p  
/s/ [si.ɯt̚] 시옷 s s s  
/ŋ/ (/Ø/) [i.ɯŋ] 이응 – / ng – / ng – / ng  
/ʦ/ [ʦi.ɯt̚] 지읒 ch / j / t c j / t  
/ʦʰ/ [ʦʰi.ɯt̚] 치읓 ch’ / t ch ch / t  
// [kʰi.ɯk̚] 키읔 k’ / k kh k  
// [tʰi.ɯt̚] 티읕 t’ / t th t  
// [pʰi.ɯp̚] 피읖 p’ / p ph p  
/h/ [hi.ɯt̚] 히읗 h / – h h / –  
// [tøːn.ɡi.ɯk̚] 쌍기역 kk / k kk kk / k
// [tøːn.di.ɯt̚] 쌍디극 tt / t tt tt / t
// [tøːn.bi.ɯp̚] 쌍비읍 pp / p pp pp / p
// [tøːn.si.ɯt̚] 쌍시옷 ss / t ss ss / t
/ʦ͈/ [tøːn.ʣi.ɯt̚] 쌍지읒 cch / t cc jj / t

Wokale wobźěłaś

Pismiki Fonemy McC-R Yale RR Wašnja pisanja
/a/ a a a  
/ja/ ya ya ya  
/ə/ ŏ e eo  
/jə/ ye yeo  
/o/ o o o  
/jo/ yo yo yo  
/u/ u wu u  
/ju/ yu yu yu  
/ɯ/ ŭ u eu  
/i/ i i i  
/ɛ/ ae ay ae  
/jɛ/ yae yay yae  
/e/ e ey e  
/je/ ye yey ye  
/ø/ oe oy oe
/y/ ue wi wi
/ɰi/ ŭi uy ui
/wa/ wa wa wa
/wə/ we wo
/wɛ/ wae way wae
/we/ we wey we

Žrědła wobźěłaś

  • Nimska wikipedija