Kružydło jo rěd w geometriji ku kreslenju kólasowych cerow a kružnicowych łukow. Kružydło a pšawidło su dwa fundamentalne rěźe płone geometrije.

Kružydła
Kreslenje kólasoweje cery z kružydłom

Symbol kružydłaWobdźěłać

Kružydło jo było symbol eksaktnosći a rěda. Jo na pśikład we woponje lichotnego murjarstwa a jo było we woponje Nimskeje demokratiskeje republiki.