Głowny meni wócyniś

Kulka (Wěcejwóznamowosć)

Kulka móžo wóznamjeniś:

  • Kulka - rostlina z wědomnostnym mjenim Solanum tuberosum
  • Klejza (nimski Kloß)
  • Kula - małki kulowaty pśedmjat (nimski Kugel)
  • Sněgowa kula - kula ze sněga


Symbol wěcejwóznamowosći To jo wóznam rozeznawajucy bok — nawigaciska pomoc, kótaraž wopśimjejo lisćinu nastawkow, kenž mógli měś jadnake mě.

Jolic až sy how pśišeł pśez wótkaz, kenž by popšawem dejał na specifiski wóznam toś togo zapśimjeśa wótkazowaś, móžoš našu wikipediju z tym pólěpšyś, až nawrośijoš se na wótkazujucy bok a pśeměnijoš tam wótkaz tak, až wótkazujo direktnje na wótpowědujucy nastawk.