Maya su indiańske ludy w srjejźnej Americe.

Maya - wobraz z Bonampak

Něnto w Americe bydli 6 milionow Maya.

Stawizny wobźěłaś

Južo šesćo stow lět pśed naroźenim Jezusa Kristusa su Maya wužywali kalendaŕ, kótaryž jo był wjelgin precizny.