milinarnja, 2004
milinarnja, 1981

Powšyknje

wobźěłaś

Brunica póchadaju z wótwórjoneje jamy Janšojce (14Mio. t/ lěto) a Chóśebuz-pódpołnoc (4-6Mio. t/ lěto). Pśez śěgowy zwisk donjasćo něźi 8-11 Mio. t/ lěto) z wótwórjoneje jamy Wjelcej-pódpołdnjo. 80 000t brunice su pśetwórjowaś na źeń do milinow. Jaden kilogram brunica jo něźi jaden kilowattgóźina milina. Pśidatna energija pśez spalenje z 400 000 t jo pśizwólowało w lěte 2004.

twarske napšawy

wobźěłaś

300m wusoke wugeńje su njetrjebali, za tym až jo było pśetwarjenje w lětach mjazy 1990 – 1999. Ale rozbuchnjenje njejo móžno, dokulaž to njejo było městno. Togodla Vattenfall jo nałožował specielna metoda. Mašina za wótterganje jo wugótowała z bagery a jo wótmurjowała, až wugeńje su jano 50m. Wušk jo wótłamał konwencionelny.

 
Commons